Automatika intézet > Intézetünkről

Intézetünkről

 

Az Automatika Intézet jelenlegi arculatát, oktatási és kutatási profilját, ismertségét és elismertségét a több mint 35 éves fennállása alatt következetes munkával érte el. Az Intézet vezetőinek és oktatóinak többsége mindenkor aktívan alkotó villamosmérnök volt. Nem meglepő tehát, hogy valamennyiük számára Kandó Kálmán jelentette a példaképet.

Kandó Kálmán fázisváltós mozdonya (melynek egyik utolsó példánya az Intézet parkját díszítette) a saját korában az elektrotechnika, a villamos méréstechnika, a villamos gépek és készülékek, a villamos hajtások legmagasabb szintjét képviselte. Az Automatika Intézet ennek a tématerületnek, illetve az ebből kifejlődött, korszerűsödött tudományoknak, a műszaki (technológiai) folyamatok önműködő irányításának szakterületét műveli. A mikroszámítógépes hálózatok, vezérlő és szabályozóberendezések sokoldalú alkalmazására készíti fel a villamosmérnököket. Részletesen foglalkozik a tipikus érzékelő és beavatkozó szervek, a digitális irányítástechnika, a programozott logikai áramkörök, az áramirányítók és teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és készülékek, a Robotok és CNC gépek, a szabályozott villamos hajtások, a jármű- és autóelektronika elméletével, alkalmazásával és üzemeltetésével. A fent soroltak az Intézet nevének megfelelően az AUTOMATIKA szóban foglalhatók össze.

Sikereinket bizonyítja, hogy az utóbbi időkben évente 80-100 hallgató számára adtunk ki villamosmérnöki oklevelet az Automatizálási Szakirányon, és egy felmérés szerint a nálunk végzett villamosmérnökök a elégedettek a diploma utáni elhelyezkedési lehetőségeikkel.

Az Automatika Intézet igazgatója Dr. Vajda István egyetemi tanár.

Oktatási igazgató-helyettes: Dr. Kopják József egyetemi adjunktus.

Tdományos igazgató-helyettes: Dr. Semperger Sándor egyetemi docens.

Az oktatási- valamint a kutató-fejlesztő munka optimális összehangolása három szakcsoportban (szakmai műhelyben) történik. A tananyagnak a hazai igényekhez illetve az európai partner intézmények képzési programjához történő illesztése így folyamatosan biztosított.

Az Elektronika Szakcsoport vezetője Major László főiskolai docens.

A Hajtásszabályozás Szakcsoport vezetője Badacsonyi Ferenc főiskolai docens.

A Villamos Gépek Szakcsoport vezetője Farkas András mestertanár, c. egyetemi docens.

Az Intézet 17 főállású oktatónak ad munkát. Az oktatást közvetve segítők (intézeti mérnökök, adminisztrátorok, technikusok) száma 12. Az oktatók egy-egy tanévben közel 1500 hallagtó képzésében vesznek részt a Villamosmérnöki, a Műszaki Informatika, a Műszaki Menedzser, a Mérnöktanári, az angol nyelvű Integrált Mérnöki és a Villamos Mérnökasszisztens szakokon. Az Intézet oktatói részt vállalnak továbbá az idegen nyelvű szakmai oktatásban is (kritériumtárgyak).

Nemzetközi kapcsolatok

Az Intézetnek Socrates-Erasmus szerződések keretében többek között a Béthune IUT-vel (Franciaország), az ECAM-al (Brüsszel, Belgium), a Savonia Polytechnic-kel (Kuopió, Finnország) és a Brémai főiskolával vannak kétoldalú nemzetközi kapcsolatai. Ezen megállapodások alapján a nevezett intézmények között oktató-, illetve hallgatócsere folyik (évente 5-8 hallgató vehet részt külföldi szakmai képzésben).

Automatika Intézet