Automatika intézet > Oktatás > Szakdolgozat és Diplomaterv

Szakdolgozat és Diplomaterv

 


Önálló projekt I.-II., Szakdolgozat, Diplomaterv I.-II.

 

Tantárggyal kapcsolatos információk


Fontos információk a kari honlapon

 

Az Automatika Intézet nagy szerepet szán az önálló hallgatói munkának a képzéseiben BSc és MSc szinten egyaránt. Ebből

következőleg a hallgatóktól is komoly szakmai munkát várunk el.

A témák többségét úgy hirdetjük meg, hogy BSc szinten az önálló Projekt I, II és folytatólag a Szakdolgozat, MSc szinten az

Önálló projekt I, II, és folytatólag a Diplomaterv I és II összefüggő lehet, más szóval a hallgató egy témában több féléven át

elmélyülhet. A Szakmai gyakorlat is kapcsolódhat a témához.

Az önálló munkával kapcsolatos tantárgyak időben három részből állnak:

 

1) Önálló projekt/szakdolgozat/diplomamunka témájának kiválasztása

 

Az intézet által kiírt témák a ezen a linken keresztül érhetők el.

 

A hallgató ezen felül a leendő munkahelyről, ismeretség által üzemből, kutatóintézetekből vagy más módon is tehet javaslatot

önálló projekt/szakdolgozat/diplomamunka témára.

 

Téma kiválasztása után:

 

  • A hallgatónak fel kell keresni a téma belső konzulens oktatóját.
  • A hallgatónak le kell töltenie az Automatika Intézet honlapjáról a témaválasztáshoz szükséges űrlapot:
    Témaválasztási lap  PDF formátumban és DOC formátumban.
  • A feladat leadási lapot ki kell tölteni úgy, hogy folyamatos egyeztetés történik a belső konzulenssel és - ha van, akkor - a külső konzulenssel.
  • A kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni és aláírásokkal ellátva le kell adni a Bécsi úti C  324. szobában, az Intézet
  • tanulmányi titkárságán.
  • A feladat leadási lap elkészítésekor érdemes a konzultációs napló fejlécét is elkészíteni és kinyomtatni.

 

A témaválasztási lap leadási határideje: A PROJEKTTANTÁRGYAT MEGELŐZŐ FÉLÉV VIZSGAIDŐSZAKÁNAK UTOLSÓ

 

NAPJA

 

2) A konzulens által vezetett önálló munka

A munka menetét, a tantárgy teljesítéséhez szükséges tennivalókat a hallgató belső konzulense határozza meg.

 

3) Konzultációs lap leadása

 

A konzulens által aláírt konzultációs lapot a szorgalmi időszak végéig a Bécsi úti C  324. szobában, az Intézet tanulmányi

titkárságán kell leadni. A hallgató a tantárgyból szerzett érdemjegyét a konzulense határozza meg.

 

A konzultációs napló leadási határideje: AZ AKTUÁLIS FÉLÉV SZORGALMI IDŐSZAKÁNAK UTOLSÓ NAPJA

 

Konzultációs lap  PDF formátumban és DOC formátumban.

 


 

Szakdolgozat és Diplomaterv II. témájának véglegesítése

 

Szakdolgozat vagy Diplomaterv II. tantárgy esetén legkésőbb a 4. oktatási héten véglegesíteni kell a szakdolgozat /

diplomaterv témakiírást. E téma kiírás alapján készülő hivatalos téma kiírás kerül bekötésre a szakdolgozatba / diplomatervbe.

A téma véglegesítése a konzulenssel szorosan együttműködve történik.

A végleges téma kiírást a szorgalmi időszak 4. oktatási hetének végéig a Bécsi úti C  324. szobában, az Intézet tanulmányi

titkárságán kell leadni.

 

Végleges téma kiírás  PDF formátumban és DOC formátumban.

 

 

 

Projekt téma bemutató előadás

 

Az Automatika Intézet MSc képzési szinten Diplomaterv II. tantárgyak esetén témabemutató előadást szervez, ahol az egyes

hallgatóknak 10 perc áll rendelkezésükre témájuk bemutatására és megvitatására. A projektbemutató előadás célja, hogy a

hallgató a kibontakozó viták során szakmai segítséget kapjon más oktatóktól, hallgatóktól és növelje előadási készségét

A bemutató előadások konkrét időpontjáról az érintett hallgatókat Neptun üzenetben értesítjük.

Automatika Intézet